T U R K S O F TT U R K S O F TT U R K S O F TT U R K S O F T
   E-TICARET
 

Biz TURKSOFT Teknoloji olarak e-ticaret'e dayalı bütünleşik çözümlerin oluşabilmesi için yalnızca iyi bir analitik düşüncenin, yüksek ve pahalı teknolojilerin ve bu iş için istekli olmanın yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Bizce, "Elektronik ticaret"; hem İşten-İşe (Business-to-Business, B2B) hem İşten-Son Kullanıcıya (Business-to-Consumer, B2C) hem de Son Kullanıcıdan-Son Kullanıcıya (Consumer-to-Concumer, C2C) tarafında, teklifin alınmasından, siparişlerin oluşmasından, ürünün teslim edilmesine dek geçen süre içerisinde tüm süreçlerin ayrıntılı olarak yeniden tasarlanmasını ve organizasyonel yapıdaki değişimlerle birlikte insan bilgi ve ihtiyaçlarının saptanmasını da gerektirmektedir.

  Elektronik ticareti yeni bir satış kanalı olarak görmek doğru olacaktır.
  TURKSOFT, geliştirdiği çözümler ile firmaların aşağıdaki avantajlardan faydalanmasını sağlamaktadır.

Uygulamanın Genel Özellikleri: 
 Satışların ve satışlardan elde edilecek kârın artması.
 Müşteri sadakatının artması, dolayısıyla sabit müşteri sayısında artış
 Verimliliğin artması
 Yeni ürünlerin pazara çıkma sürelerinin azalması
 Müşterilere sunulan fırsatların maliyet etkin şekilde onlara ulaşabilmesi
 İşlem giderlerinin önemli ölçüde azalması
 Müşteri servis maliyetlerinin azalması
 Müşteriye ayrılan hizmet zamanının azalmasıdır.
 Bu çalışma çerçevesinde Firma'nın pazarlama ve reklam birimleriyle çalışmak projenin verimliliğini arttırıcı nitelikte rol oynamaktadır.
 
 Yazılım Özellikleri :
  TURKSOFT tarafından hazırlanan elektronik ticaret sitesinin tasarımı aşağıdaki noktalar göz önüne alınmak suretiyle, Firma'nın isteği doğrultusunda yapılmaktadır.

 Kurumsal kimliğe uygunluk
 Amaca ve hedef kitleye uygunluk
 Web standartlarına uygunluk
 Görsel bütünlük

Bu çalışma çerçevesinde Firma'nın pazarlama ve reklam birimleriyle çalışmak projenin verimliliğini arttırıcı nitelikte rol oynamaktadır.
 
 Sistemin Fonksiyonel Yapısı
   
Ürün Kataloğu
Ürün kelimesi fiziksel mamül ve/veya hizmet anlamında kullanılmıştır. Ürünler, Ürün Kategorileri içerisinde serbest hiyerarşik yapıda saklanabilmektedir. Böylece bir ürün dizin yapısının 3. seviyesinde iken, diğer bir ürün 1. seviyede bulunabilmektedir. Ürüne ait kod, isim, açıklama, resim gibi statik ürün özelliklerinin yanında, çok değerli ürün özellikleri de desteklenmektedir.
Ürün veritabanı her ürün için stok bilgisi, gönderim süresi, şartları, garanti şartları, özel şartlar gibi özellikleri de içerebilmektedir.
  Ürünler belli gruplar altında sınıflandırılmış olarak durabilmekte ve bir ürünün birden fazla grupta durması mümkün olabilmektedir (Örneğin bir kitabın hem macera grubunda hem de tarih kitapları grubunda durabilmesi gibi).

Ürün grupları hiyerarşik olarak tanımlanabilmektedir. Hiyerarşik tanımlamada seviye sınırı yoktur, alt alta istenildiği kadar ürün grubu tanımlanması mümkün olduğu gibi dilenirse bunu sınırlandırmak da mümkündür.

Ürünlerin başka ürünlerle olan ilişkilerinin tariflenmesi mümkün olabilmektedir. Ürünlerarası ilişkilere örnek olarak bir ürünün diğerini tamamlayıcı nitelikte olması veya bir ürünün diğerine ikame ürün olması mümkün olabilmektedir.

Tamamlayıcı Ürüne Örnek:
"Teknoloji grubu" diye bir ürün ilişkisi tanımlamış olalım. Bu ilişki grubuna girecek olan kitap, CD ve yazılım adı altında üç ürün / ürün grubu tanımlayalım. Müşterinin, bunlardan herhangi birini alması durumunda sayfanın bir köşesinde diğer ürünleri de kendisine hatırlatmak mümkün olabilmektedir.
 İkame ürüne örnek:
"Resim grubu" adı altında bir ürün ilişkisi tanımlamış olalım. Bu ilişki grubuna, suluboya, mum boya, boya kalemi adı altında ürün / ürün grupları tanımlayalım. Müşterinin, bunlardan herhangi birini alması durumunda sayfanın bir köşesinde diğer ürünleri de kendisine hatırlatmak mümkün olabilmektedir.
Alışveriş
Müşterinin ürün kataloğundan alışveriş sepetine seçimlerini koymaya başlamasından sonra, alışveriş sepetini istediği an tekrar düzenlemek üzere çağırabilmesi, buradan kayıt silmesi veya miktar bilgisi düzeltme işlemlerini gerçekleştirmesi mümkündür. Müşteri alışveriş sepetindekilerle ödemeye gitmek istediğinde, alışveriş sepetinin gönderim bedelleri ile ön fatura bilgileri tarzında gösterimi mümkündür.
Müşteri, aldığı ürünün hediye olarak paketlenmesini istediği taktirde, hediye ambalaj tipleri (veya kağıtları) arasından seçim yapabilmekte, hediye ambalaj tiplerinin ürün kataloğunda tanımlanması mümkün olmaktadır. Hediye ambalajı ek bir ücret getirecekse bu da ödemeden önceki alışveriş listesinde görüntülenmektedir.
Müşterilerin eski siparişlerini ve güncel siparişlerinin durumunu sorgulaması mümkündür. Ayrıca müşterinin düzenli olarak aldığı ürünleri kendine ait özel olarak oluşturacağı bir alışveriş sepeti yapısında tutması da mümkündür.
Örneğin:
Müşterinin çok sık aldığı dergi, gazete vs. gibi ürünleri, "Benim alışveriş sepetim" gibi bir ayrı yapıda tutması ve alışveriş sırasında sepetini aynı bölümde bulunan "Benim alışveriş Sepetim" den hızlı bir şekilde doldurması mümkündür.
Müşteri, bir siparişi birden fazla adrese yollayabilir. Bu durumda , müşteri bir adres defteri oluşturarak ve otomatik olarak bu adres defterinden göndereceği adresi seçerek, ürünlerin farklı adreslere gitmesini sağlayabilir.
Arka ofis yapısının desteklenmesi durumunda, müşterinin kısmi sevkiyat onayı vermesi de mümkün olmaktadır. Bu durumda, müşteri stokta olan ürünlerin hemen sevkedilmesini, kalanların daha sonra sevkedilmesini isteyebilir.
Dilenirse elde bulunmayan, piyasaya daha sonra çıkacak ürünler için "ön sipariş" alınması da mümkündür.
Dağıtım İşlemleri
Kullanıcıya siparişin teslim saati, günü, yeri ve şeklini seçme imkanı sağlanmıştır. Hatta kullanıcıya “gönderi A tarihinde gelirse A adresine, B tarihinde gelirse B adresine teslim edilsin” gibi opsiyonlar da sağlanabilmektedir.
Kargo veya Dağıtım şirketi kendine ait arayüzler vasıtasıyla, sevk etmesi gereken ürünleri görebilir ve dağıtıma çıkardığı ürünleri WEB arayüzünden işaretleyebilir. Kargo şirketinin WEB arayüzlerini kullanmaması durumunda, kargo şirketi yol irsaliyeleri numaraları arka ofis sisteminden alınmalıdır.

Promosyon İşlemleri Sistemde değişik promosyonların tanımlanabilmesi mümkündür. Bu promosyonların bir geçerlilik aralığı vardır ve uygulama tarihi biten promosyon otomatik olarak pasif duruma geçirilir. Promosyonların değişik müşteri gruplarına uygulanması mümkündür. Dilenirse belli dönem aralığında belli alışveriş hacmini geçen üye müşterilerin farklı promosyonlardan yararlanması mümkündür. Üyelik Bir üyelik fonksiyonu yardımıyla, site ziyaretçilerinin bilgilerinin toplanmaktadır. Üyelerin daha sonra bazı promosyon ya da haklardan faydalanmaları mümkündür. Üyelik çerçevesinde alınabilecek bilgiler daha sonra site müşteri profilinin oluşturulması için kullanılmaktadır. Ödeme İşlemleri Arama Motoru Sitede genel arama ve kriter vererek arama olarak iki arama fonksiyonu bulunmaktadır. Bu arama motorunun arama yapacağı metin yığınlarında nelerin yer alacağı Firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası oluşturulmaktadır. Kurumsal Bilgiler ve Müşteri Hizmetleri Hazırlanacak sitede kurumsal bilgilerin, mağaza bilgilerinin, diğer sitelere linklerin konulması mümkündür. Ayrıca müşteri hizmetleri ile ilgili "Sıkça sorulan Sorular", "İade politikası" , "Müşteri önerileri" gibi kısımlar da eklenebilmektedir. Haberler & Promosyonlar Uygulamada, haberler ve promosyondaki ürünlerin yer alacağı sayfalar bulunmaktadır. Bunlar dinamik sayfalar olup Firma yetkililerince güncellenebilmektedir. Uzaktan Yönetim Desteği Ürün Yönetimi Ürün bilgilerinin ( isim, açıklama, resim, ürün grubu, fiyat bilgisi, stok bilgisi, teslim garanti şartları gibi ) güncellenmesi, yeni ürün veya ürün grubu girişi, ürün veya ürün gruplarının silinmesi işlemlerinin, arka ofisin desteklediği şekilde lokalden "veri transferi"; internet üzerinden upload işlemi ile yapılması mümkün olabilmektedir. TURKSOFT bu amaçla Firma ürün sorumlularının kullanabilmesi ve kendilerine ait PC’lerde çalıştırabilmesi amacıyla bir program geliştirmiştir. İstenirse her ürün için 1 den fazla resim olabilmektedir. Ürünlerle ilgili her tür ses, resim ve video bilgileri sistemde saklanabilir. Ürünlerin ilişkilerine ait tanımlamalar arayüzler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Promosyon Yönetimi Ürün bazlı fiyat indirimleri, çapraz promosyonlar ve özel günlerle ilgili promosyonların güncellenmesi, yeni promosyon tanımlanması gibi işlemler, web tabanlı bir uygulama ile yapılabilmektedir. Raporlamalar Aşağıda belirtilen raporlar web tabanlı bir uygulama ile alınabilmektedir. Ziyaret raporları Ürünler kaç kişi tarafından ziyaret edilmiş, Bu ziyaretlerin ne kadarı siparişle sonuçlanmış, Ziyaretlerin ne kadarı çapraz promosyonlar yoluyla sağlanmış, Hangi üye / üye grubu, hangi ürün / ürün grubunu ziyaret etmiş,
... türünden raporlamalar ile desteklenmektedir. Satış Raporları Ürün / ürün grubu bazlı satış raporları, Üye / üye grubu bazlı satış raporları, Ürün x Üye satış raporları, Ürün ikilileri, ürün grubu ikilileri raporlamaları,
... türünden raporlamalar ile desteklenmektedir. Raporlar günün saatlerine, haftanın günlerine, aylara göre gruplanmış; haftalık, aylık, yıllık, veya verilen tarih aralığında sunulmaktadır.viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs Kjop Cialis viagra pris kjop cialis viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel kopa cialis cialis sverige viagra sverige kopa cialis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© COPYRIGHT
1999-2021
TURKSOFT
ALL RIGHTS RESERVED

 

Ana Sayfa          Hakkımızda           Referanslar           Ürünler           Bayilik           Irtibat

 

Turksoft Tekstilkent Ticaret Merkezi /İstanbul TURKİYE    |      Tel: 0(212) 438 45 90  E-Mail: turksoft@turksoft.org